Update på processen

Regelbau 411 er stadig under proces. Med til knytning af kurator og kunsthistoriker Mikkel Elming, har fået tilført en stor kapacitet, som lige nu varetager en del processer for Regelbau 411.Mikkel er i gang med at beskrive og etablere fremtidige udstillinger og sammen er vi ved at lave ansøgninger, der skal sikre økonomi til etablering og drift.

Read More