Back to All Events

Exhibition Superhits


Vinyl -terror & -horror

På et loppemarked i Berlin ligger en gammel vinylplade, som ud fra coverets grafik at vurdere er produceret i 80’erne. ”SuperHits” står der med gule bogstaver, som kommer flyvende i hovedet på dig. Den plade er én blandt mange, som kunstnerduoen Vinyl -Terror & -Horror har bearbejdet gennem tiden. 

Titlen på Vinyl -Terror & -Horrors nye udstilling i kunsthallen Regelbau 411 er ganske vist taget fra det omtalte pladecover, men bag det flashy ydre gemmer en udstilling sig, som handler om alt andet end overfladiske popsange.

Vinyl -Terror & -Horror består af de to danske kunstnere Camilla Sørensen og Greta Christensen, som til dagligt bor og arbejder i Berlin. De mødtes for første gang i starten af 00’erne på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor de sammen begyndte at udforske spændingsfeltet mellem musik og billedkunst.

Duoen er blandt andet kendt for at arbejde med den lyd, som kommer ud af at afspille smadrede vinylplader. Når vi lytter til musik, så tænker vi typisk ikke på teknikken bag. Men det er blandt andet den, som Vinyl -Terror & -Horror er interesseret i. Ved at smadre og terrorisere den musik, de arbejder med, modificerer, forfiner og udvikler de vores oplevelse af den. De skaber forstyrrelser, som gør os opmærksomme på kilden til vores oplevelser.

Den analoge teknologi, hvor lyden opstår som et direkte resultat af diamantnålen, der fysisk berører den spindende vinyl, er samtidig beskrivende for duoens praksis mere generelt. Deres udstillinger involverer nemlig ofte installationer, hvor fysiske fænomener direkte skaber den lyd, man oplever.

I Regelbau 411 har Vinyl -Terror & -Horror sat sig for at gøre det omvendte af, hvad de plejer. I stedet for at smadre vinyler, vil de genindspille de vinyler, de allerede har smadret. 

”Vi har i 15 år bearbejdet og "smadret" vinylmediet på alle tænkelige måder: Pladespillere er blevet modificeret og plader er blevet savet op og limet sammen til uigenkendelighed. Nu er tiden inde til at 'reparere' og genskabe,” fortæller kunstnerne om udstillingen ”SuperHits”. 

De har blandt andet skudt på en vinylplade med en Beethoven symfoni. Den lyd, som kommer ud af at afspille den sønderskudte plade, har de fået skrevet om til noder. Derefter har de hyret professionelle musikere til at genindspille de tilfældige fragmenter af musikken. På den måde skaber de ny velproduceret musik, men hvor indholdet er noget anderledes end radioens typiske ørehængere.  

Udstillingen indtager kunsthallens labyrintiske arkitektur med en rummelig komposition af lys-, lyd- og videokunst. Her kan man gå på opdagelse i bunkernes særlige akustik. Udstillingen afspiller ikke én bestemt komposition, men mange sammensatte fragmenter og samples. Med stedspecifikke installationer og højtalere i alle kunsthallens små rum vil udstillingen lyde forskelligt alt efter, hvordan man bevæger sig i rundt i bunkerne.

When we listen to music, we typically do not think about the technical source of our experience. But this is, among other things, what Vinyl-Terror & -Horror is interested in. By smashing and terrorizing the music they work with, they develop our experience of it. They create disturbances that make us aware of the source of our experiences. 

At Regelbau 411, Vinyl-Terror & Horror has decided to reverse the way they usually work. Instead of smashing vinyls, they record the vinyls they have already smashed.

For example, they have shot a vinyl record with a Beethoven sonate. The sound that comes from playing the record, shot to pieces, has been rewritten into musical notes. Then they have hired professional musicians to record the random fragments of music. In this way, they create new well-produced music, but with a content quite different from the typical earworms of the radio.

"For 15 years, we have processed and smashed the vinyl media in every imaginable way: Turntables have been modified and records have been sown up and glued beyond recognition. Now is the time to 'repair' and restore,” the artists say about the exhibition.

Vinyl -Terror & -Horror consists of the two Danish artists Camilla Sørensen and Greta Christensen, who live and work in Berlin. They met at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen in the early '00s , where they began to explore the sphere between music and visual arts.

Earlier Event: July 1
Exhibition Fe af Alex Mørch
Later Event: December 16
Exhibition Sus