Kim Grønborg

What Lost Elements
Can Be Used For?

af Kim Grønborg

Åbnede 15. juli 2017
Udstillingsperiode: 15.07.17 - 10.09.17
Hver dag kl. 10-16

 
Før kunsthallen blev kunsthal

I sommeren 2017 kunne du opleve udstillingen "What Lost Elements Can Be Used For?" af kunstneren Kim T. Grønborg. Det blev den første kunstudstilling i bunkerne på Thyholm, som foreningen bag projektet arrangerede. Siden har Regelbau 411 gennemgået en længere proces, som gjorde, at vi genåbnede udstillingsstedet som en kunsthal for international samtidskunst d. 1 juli 2018. Grønborgs udstilling blev således startskudet på den brug af bunkerne, som kunsthallen står for i dag.

Billedkunstner Kim Grønborg har skabt en udstilling med titlen ”What lost elements can be used for?”, hvilket er meget relevant for både stedet og meningen med projektet. Udstillingen er et video- og lydværk i to dele, som arbejder med en udvidet form for landskabsmaleri. Værket er skabt specielt til stedet med udgangspunkt i de fritlagte bunkers ved Regelbau L 411 og det landskab, de er en del af.

De fysiske rester af stedets historie
Kim Grønborg er billedkunstner og arbejder multidisciplinært inden for et bredt spekter af medier: Grafik, fotoserier, installation, performance og en række hybridformer.

Han siger om værket:

”Jeg har arbejdet med en slags arkæologisk billeddannelse. Min metode baserer sig på indsamlet foto- og lydmateriale fra nærområdet, som jeg forsøger at katalogisere til en ny mening. Stumper og fragmenter blandes og sammenstilles i filmiske forløb. De collager af lyd og animationer, det resulterer i, bliver en undersøgelse af stedets historie ud fra det fundne. De fysiske rester af stedets historie gør opmærksom på noget, som vi måske helst havde glemt. Er det aktuelt nu? Hvordan forholde sig til det, og har det nogen relevans nu? Realiteter og impulser flyver rundt i vores hukommelse. Vi kan ikke tillade os at glemme de mørke sider af historien, men vi har også mulighed for at bruge rummene i en ny og mere opbyggelig sammenhæng.”

Kim Grønborg er stifter af og medarrangør på udstillingsstedet Spanien 19C i Aarhus og medstifter af kunstnergruppen Solkorset i 1986 sammen med Jesper Rasmussen, Marianne Jørgensen og Hans E. Madsen. Han har en lang række udstillinger bag sig og er lige nu sammen med Solkorset aktuel med udstillingen: ’Opløsningstid’ på Kunsthal Aarhus.

Udstillingen blev støttet af Hvidbjerg Bank.