Alexmørch.jpg

Alex Mørch

 

Udstillingen Fe

Fernisering 1. juli kl. 14.00
02.07.18 -19.08.18
Hver dag kl. 10-18

Hvordan lyder jern i bunkere?

Spørgsmålet kan måske lyde som det rene volapyk, men du kan faktisk få svaret i udstillingen Fe af komponist og billedkunstner Alex Mørch. Det er ikke et spørgsmål, man kan besvare med ord. Man skal opleve svaret. Jern har en særlig lyd, og bunkere har en særlig akustik. 

Alle kender jern. Det er over alt. Vi ved, hvordan det ser ud, og hvordan det føles. Faktisk er jern det mest almindelige grundstof på Jorden. Men selv de ting, vi kender allerbedst, har ukendte sider. Vi kan blive overraskede over, hvordan det mest almindlige materiale kan give os nye oplevelser. 

Fe er det kemiske symbol for jern i det periodiske system, men det er samtidig et ord, som leder tankerne hen på eventyr og magiske væsner. Et oplagt spørgsmål kunne være: Hvad har udstillingen med feer at gøre? Et svar kunne være, at udstillingen giver os en oplevelse, som tilnærmelsesvis kan kaldes magisk. Magi er på mange måde jernets modsætning. Jern er et konkret, almindeligt og naturligt materiale, som middelbart kan synes kedeligt, mens magi er flyvsk, usædvanligt, overnaturligt og spændende. Mørchs udstilling viser os, hvordan det mest almindelige materiale kan blive medium for uventede oplevelser. Det almindelige jern bliver orkestreret på en måde, som gør det ualmindeligt, fascinerende og tillokkende.

Alex Mørch er komponist og billedkunstner. Begge titler bærer en lang historie med sig. Komponisten kender vi nok bedst som pianisten, der nedfælder musikken med blæk på nodeark, men Mørchs kompositioner er opsætninger af robotter, maskiner og lyd. Billedkunstneren kender vi bedst som maleren, der fanger verden ind på sit lærred, men Mørchs billeder er ikke så håndgribelige. Alex Mørch laver installationer med rå materialer og lys. Det er rumlige kompositioner, hvor du som lytter bliver afgørende, da dit lydlige billede ændrer sig alt efter, hvor i rummet du er.

I udstillingen Fe kan du opleve, Alex Mørchs særlige måde at være komponist på. Regelbau 411 præsenterer en udstilling skabt til kunsthallens særlige rum og akustik. Mørch udforsker bunkerne og bygger lydmaskiner og -robotter, som indgår i en konstant udviklende komposition. Du kan udforske bunkernes labyrintiske indre og gå på opdagelse i en sanselig komposition af jern, maskiner, lyd og lys. 

Alex Mørch er uddannet fra Dansk Institut for Elektronisk Musik (DIEM) ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hans værker involverer altid lyd, teknologi og en særlig stemning, som måske bedst kan beskrives med kunstnerens eget efternavn. Interessen for mørke, lys, lyd, rust, dybde, rum og teknologi er afgørende for såvel Regelbau 411 og for Mørchs værker. 

Bunkerne på Thyholm er etableret som en permanent kunsthal for international samtidskunst. Regelbau 411 arbejder med toårige udstillingsprogrammer, som på forskelligvis vil tage udgangspunkt i kunstens relevans for nutiden.  Fe er den første udstilling i Regelbau 411.Den åbner for det indledende toårige udstillingsprogram Orkestration og opmærksomhed, som er støttet af Statens Kunstfond og Struer Kommune. 

De første to år i kunsthallens levetid vil du kunne opleveni udstillinger med kunstnere fra hele verden. Alex Mørchs udstilling er dermed den første i en række af udstillinger, som på forskelligvis udforsker lyd-, lys- og videokunstens relevans for den menneskelig tilstand i vores nutid. Det er udstillinger som kan gøre os klogere på begreberne orkestration og opmærksomhed.

Orkestration er oprindeligt et ord, som beskriver den proces, der fordeler en musikalsk kompositions stemmer, rytmer og toner på forskellige instrumenter i et orkester. Men begrebet orkestration handler også om, hvordan vores verden er orkestret. Orkestration er et begreb fra lydens univers, som kan gøre os opmærksomme på, hvad der ligger til grund for den verden, vi oplever. Hvordan den er bygget op. Hvordan synlige og usynlige strukturer former vores opfattelse af verden. Det er svært at finde et aspekt af det menneskelige liv i dag, som ikke på en eller anden måder er orkestreret og iscenesat. For eksempel er disse ord en del af vores iscenesættelse af bunkerne på Thyholm som kunsthal, og af Alex Mørchs arbejde som en kunstudstilling. Og Alex Mørchs udstilling er en orkestration af objekter, lyde og lys, som ændrer sig alt efter, hvor du retter din opmærksomhed hen. I udstillingen kan du fordybe dig i, hvordan den fysiske orkestrering af objekter, har betydning for din oplevelse i rummene. 

Med temaet Orkestration og opmærksomhed vil Regelbau 411 sætte fokus på de to begrebers betydning for menneskers liv i nutidens samfund. Det er et samfund, hvor iscenesættelser og opmærksomhedsøkonomi fylder mere og mere i alt fra billedkunst til politik. I en tid med overfloder af information er opmærksomhed blevet en kostbar ressource, og vi håber, at du vil bruge en del af din tid på at fordybe dig i kunsthallens udstillinger.

Foruden Statens Kunstfond og Struer Kommune er udstillingen af Alex Mørch støttet af Vin & Kunst og El-Jacobsen.

 

 

 

En ny international kunsthal åbner i bunkere ved Struer 

1. juli kl. 14 åbner kunsthallen Regelbau 411 med en udstilling af den danske lydkunstner Alex Mørch. Regelbau 411 har til huse i et bunkerkompleks på den sydligste spids af halvøen Thyholm. De utraditionelle udstillingsrum bliver centrum for international lyd-, lys- og videokunst. Opstarten af den nye nordvestjyske kunsthal er støttet af Statens Kunstfond med en bevilling på 450.000 kr. og af Struer Kommune.Det indledende toårige udstillingsprogram bærer titlen Orchestration and Attention og byder på ni udstillinger af såvel verdensberømte samtidskunstnere som unge talenter. 

Regelbau 411 præsenterer udstillinger skabt til kunsthallens særlige rum og akustik. Alex Mørch udforsker bunkerne og bygger lydmaskiner og -robotter, som indgår i konstant udviklende lydlige kompositioner.

Du kan opleve Alex Mørchs udstilling i perioden 01.07.2018 – 19.08.2018.

Lederen af udstillingsstedet er den unge aarhusianske kunsthistoriker og kurator Mikkel Elming, som i øvrigt er stifter og formand for Foreningen for Samtidskunst.

”Bunkerne på Thyholm er et helt unikt sted for udstillinger af lyd-, lys- og videokunst, og de er som skabt til Alex Mørchs fantastiske maskiner,” siger Elming, der har samarbejdet med bestyrelsen for Regelbau 411 siden sidste efterår. I bestyrelsen sidder blandt andre videokunstneren Katja Bjørn.

Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Lisette Vind Ebbesen fortæller om bevillingen til kunsthallen, ”Regelbau 411 er et ambitiøst initiativ, der viser, hvordan kunstneriske ildsjæle og stærke lokale kræfter går sammen om at skabe mulighed for nye og uventede møder med kunst på et meget højt niveau. Den slags projekter vil vi i Statens Kunstfond rigtig gerne bakke op om.” 

Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj er også begejstret for projektet og glæder sig til at opleve kunsthallen. ”Med det her projekt får samtidskunsten en central rolle i Struer Kommunes ambitioner som Lydens by. Samtidig er det en stor gevinst for Oddesund og for hele Danmarks kunstmiljø, at der er nogen, der satser så målrettet og seriøst, som Regelbau 411 gør” siger borgmesteren.

Det er en klar mission for kunsthallens ledelse, at Regelbau 411 skal være med til at skabe lokal kulturudvikling og samarbejde med borgergrupper og uddannelsesinstitutionerne.

”Vi glæder os til at åbne en kunsthal som forhåbentlig bliver til stor glæde for området. Projektet er lavet på initiativ fra lokale ildsjæle, og vi vil arbejde for at blive en værdifuld aktør for dansk og nordvestjysk kulturliv,” fortæller Mikkel Elming.

Regelbau 411 fokuserer på kunst, som kan give perspektiver på den menneskelig tilstand i en tid med overflod af information og billeder. 

UdstillingsprogrammetOrchestration and Attention vil udforske forhold mellem mennesket og teknologien i samtidskunsten. Begrebet orkestration kommer som bekendt fra musikken og lydens univers, men er samtidig beskrivende for de underliggende strukturer og iscenesættelser, der former vores opfattelse af verden. Orkestration og opmærksomhed er centrale begreber for forståelsen af den teknologiske og menneskelige udvikling i vores nutid, og beskriver vigtige formelle og indholdsmæssige aspekter af de kunstneriske praksisser, som indgår i programmet. 

Udstillingen med Alex Mørch åbnes af formanden for kultur- og fritidsudvalget i Struer Kommune Lars Møller Pedersen. Kunstneren vil også være til stede.

Regelbau 411 er støttet af Statens Kunstfond og Struer Kommune.

 
 
 
 
 
 
 

Tidligere projekter

I sommeren 2017 kunne du opleve udstillingen "What lost elements can be Used for?" af kunstneren Kim T. Grønborg. Siden den første udstilling har Regelbau 411 gennemgået en længere proces, som gjorde, at vi genåbnede udstillingsstedet som en kunsthal for international samtidskunst d. 1 juli 2018.

 
kimg5.jpg

"What lost elements can be used for?"

Kunstner: Kim T. Grønborg
15. juli - 10. september, 2017
Åbent dagligt 10-16 - gratis entré

Billedkunstner Kim Grønborg har skabt en udstilling med titlen ”What lost elements can be used for?”, hvilket er meget relevant for både stedet og meningen med projektet. Udstillingen er et video- og lydværk i to dele, som arbejder med en udvidet form for landskabsmaleri. Værket er skabt specielt til stedet med udgangspunkt i de fritlagte bunkers ved Regelbau L 411 og det landskab, de er en del af.

De fysiske rester af stedets historie
Kim Grønborg er billedkunstner og arbejder multidisciplinært inden for et bredt spekter af medier: Grafik, fotoserier, installation, performance og en række hybridformer.

Han siger om værket:

”Jeg har arbejdet med en slags arkæologisk billeddannelse. Min metode baserer sig på indsamlet foto- og lydmateriale fra nærområdet, som jeg forsøger at katalogisere til en ny mening. Stumper og fragmenter blandes og sammenstilles i filmiske forløb. De collager af lyd og animationer, det resulterer i, bliver en undersøgelse af stedets historie ud fra det fundne. De fysiske rester af stedets historie gør opmærksom på noget, som vi måske helst havde glemt. Er det aktuelt nu? Hvordan forholde sig til det, og har det nogen relevans nu? Realiteter og impulser flyver rundt i vores hukommelse. Vi kan ikke tillade os at glemme de mørke sider af historien, men vi har også mulighed for at bruge rummene i en ny og mere opbyggelig sammenhæng.”

Kim Grønborg er stifter af og medarrangør på udstillingsstedet Spanien 19C i Aarhus og medstifter af kunstnergruppen Solkorset i 1986 sammen med Jesper Rasmussen, Marianne Jørgensen og Hans E. Madsen. Han har en lang række udstillinger bag sig og er lige nu sammen med Solkorset aktuel med udstillingen: ’Opløsningstid’ på Kunsthal Aarhus.