Exhibition Sus

16.12.18 - 02.02.19

Denne udstilling kræver din tid og sanselige opmærksomhed. Hvad der umiddelbart kan virke som stillestående installationer, er tværtimod langsomt bevægende systemer, som pludseligt skaber øjeblikkelige lyd- og lysoplevelser. Her kan du gå på opdagelse med alle sanser i de mange små rum og området mellem bunkerne og opleve resultatet af lang tids samarbejde mellem de tre unge europæiske kunstnere Andreas Sahl Andersen (DK), Alex Andropoulos (GR) og Falco Pols (NL).

Titlen ”Sus” er på flere måder beskriverende for udstillingen, som er skabt specielt til Oddesund. Et ”Sus” er lyden af vindens hastige bevægelse. En lyd, som er fremtrædende med kunsthallens placering midt i vinden over Limfjorden. Den kunstneriske skabelsesproces for udstillingen har også været et hastigt udviklende sus. Der er lagt planer og tegnet skitser i månedsvis, men præcis hvor det ville ende, var der ingen, der vidste, da kunstnerne gik i gang 14 dage før åbningen. Og i centrum for eksperimentet er det at skabe en oplevelse for dig. Med andre ord at give den besøgende et sus.

This exhibition requires your time and sensious attention. What can at first seem like stationary installations, on the contrary, is slowly moving systems that suddenly create instantaneous audio and light experiences. Here you can explore with all senses the many small spaces and the area between the bunkers and experience the results of a long-term cooperation between the three young European artists Andreas Sahl Andersen (DK), Alex Andropoulos (GR) and Falco Pols (NL).

The title "Sus" is in several ways descriptive of the exhibition, which is created especially for Oddesund. "Sus" is a Danish word for the sound of the wind's rapid motion. A sound that is prominent with the art centre’s location in the middle of the wind over the Limfjord. The artistic process of creating the exhibition has also been a rapidly evolving blow. Plans and sketches have been developing for months, but exactly where it would end, nobody knew when the artists started 14 days before the opening. And at the center of the experiment is the task of creating an experience for you. In other words, to give the visitor a rush, or a “sus”.