Eva Koch - Waterfront

29.06.2019-17.08.2019

Eva Koch lader lysende fredsduer flytte ind i bunkerens mørke

“Tid er den substans jeg er gjort af. Tid er en flod, der trækker mig med, men jeg er floden; den er en tiger, som destruerer mig, men jeg er tigeren; den er en ild, som fortærer mig, men jeg er ilden.”
Jorge Louis Borges

Vandet stormer, løber og falder blidt i de forskellige værker i Eva Kochs udstilling waterFront. Du møder blandt andet værket ”I am the River /#3”, som er en optagelse af et af Islands højeste vandfald Seljalandsfoss. I værket stiller Eva Koch skarpt på mødet mellem det faldende vand og elven. Altså selve øjeblikket, hvor den potentielle energi udløses med en nærmest eksplosiv kraft. Ved at filme med nedsat hastighed opnår Eva Koch en detaljeskarphed, så man på én gang suges ind i den brusende hvide tåge og ser de enkelte dråber, der forstøves i luften.

Tiden og historien er nærværende i bunkernes labyrintiske arkitektur. Udstillingen præsenterer kunstnerens naturbilleder direkte på bunkernes rå beton og naturens lyde i kunsthallens rungende akustik. Eva Koch bruger video og lyd til at vække rummene til live og inviterer dig til at gå på opdagelse.

Regelbau 411 er en kunsthal for international lyd-, lys- og videokunst. Kunsthallen præsenterer stedsspecifikke udstillinger - udstillinger skabt til bunkernes særlige arkitektur og akustik.

Kunsthallen er skabt af en lokal forening af frivillige, som byder alle lokale velkomne i fællesskabet.

Hvis du vil vide mere, så hør podcasten ”Regelbau 411”

Eva Koch lets luminous pigeons of peace move into the darkness of the bunker

“Time is the substance I am made of. Time is a river which sweeps me along, but I am the river; it is a tiger which destroys me, but I am the tiger; it is a fire which consumes me, but I am the fire.”
Jorge Louis Borges

The water is storming, running and falling gently in the various works of the exhi- bition waterFront by Eva Koch. You will meet the work “I am the River / # 3” which is a recording of one of Iceland’s highest waterfalls Seljalandsfoss. In the work Eva Koch focuses on the meeting between the falling water and the river. The very moment when the po- tential energy is triggered with an almost explosive force. By filming at a reduced speed, Eva Koch achieves a sharpness of detail, so that you are simultaneously sucked into the roaring white mist and at watching the individual drops that are atomized in the air.

Time and history are present in the labyrinthine architecture of the bunkers. The exhibition presents the artist’s images of nature directly on the raw concrete of the bunkers and the sounds of nature in the resounding acoustics of the art centre. Eva Koch invites you to explore and uses video and audio to make the rooms become alive.

Regelbau 411 is an art centre of international sound, light and video art. The art centre presents site specific exhibitions.

If you want to know more, listen to the podcast “Regelbau 411”