Struer Tracks

23.08.19 - 07.09.19

“INTERFERENS“
AF SANDRA BOSS OG JONAS OLESEN

De to lydkunstnere Jonas Olesen og Sandra Boss har gennem en længere årrække indsamlet klokker på rejser rundt i verden. Nu bringes dele af deres samling til live i installationen INTERFERENS.  

Installationen består af klokker i forskellige former og størrelser, og dermed med forskellige klanglige udtryk. Klokkernes oprindelige funktioner spænder vidt – fra bedeklokker til brandalarmer. Hver især har de en meget konkret lydlig betydning - deres lyd signalerer eksempelvis alarmering eller kald til bøn, til samling eller til opbrud. Fælles for alle klokkerne er imidlertid, at de oprindeligt er blevet designet til at hive os ud af den daglige passive lytning - de er beregnet til at påkalde sig vores auditive opmærksomhed. 

I INTERFERENS fremstår klokkerne nu i et nyt system, hvor de mødes på tværs af deres geografiske og kulturelle udgangspunkter. Systemet er ikke gennemskueligt. Det har ikke ét bestemt budskab. Det synes frem for alt at bebude en alternativ sonisk kommando, idet klokkernes konkrete lydlige betydninger er ophævet. I stedet inviterer de nu til en kontemplativ og endda musikalsk lytning, hvilket skaber et rum med nye betydninger og forbindelser. 

Værket er udviklet særligt til Struer Tracks i samarbejde med kunsthallen Regelbau 411.

Åben alle dage kl. 10-17

“INTERFERENS“
BY SANDRA BOSS OG JONAS OLESEN

For many years the two artists Jonas Olesen and Sandra Boss have collected bells on their travels around the world. INTERFERENCE will bring parts of this bell assortment to life.

The bells in the installation consists of various shapes and sizes, and thus with different sonic expressions. The bells range widely from functionality to frequency, from prayer bells to fire alarms. Each of them has a very specific audible meaning within their signals, for example alarms, warnings and reminders to gather or to disrupt. Common to all these bells is that they were originally designed to pull us out of daily passive listening, they are intended to invoke our auditory attention.

In INTERFERENCE, the bells now appear in a new paradigm, where the sounds are rung out across their geographical and cultural starting points. The system is not transparent. There is no single particular message. Above all, it seems to announce an alternative to the bells originally intended sonic command, overturning the idea of the original and seemingly unmistakable sound meanings of the bells. Instead, they now invite to contemplative and even musical listening, creating a space of new meanings and connections.

Open all days from 10am to 5pm